Fullmäktigebeslut 31 maj 2021

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om ett nytt oppositionsråd och reviderade taxor och avgifter.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Ärenden och handlingar till kommunfullmäktige 31 maj 2021 Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Valärende – nytt oppositionsråd

Anton Fendert (MP) lämnar sitt uppdrag som oppositionsråd och ledamot och 2:e vice ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden. Till nytt oppositionsråd och även till ny ledamot och 2:e vice ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden valdes Martin Solberg (MP).

Diarienummer KS-0821/2018 och KS-0015/2021, ärende 18 och 19

Revidering av taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutade att en ny modell för taxor och avgifter ska gälla från 1 januari 2022, enligt förslaget från Storstockholms brandförsvar. Taxorna och avgifterna gäller för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Diarienummer KS-0094/2021, ärende 42

Nya medborgarförslag

Fjorton medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige, bland annat om återvinning i parker, skolfotografering och bullervallar. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 20–33

Svar på medborgarförslag

Fem medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. Bland annat handlade de om bullerplank, skyltar om att inte mata fåglar med bröd och en plats för företagare att nätverka med varandra.

Ärende 36–40

Senast uppdaterad 1 juni 2021