Skylt vid arbetena.

Ursviksvägen – trafiksäkerhetsarbeten

Ursviksvägen (från Ursviks idrottsplats till aktivitetsparken) ska få cykelytor med färgad asfalt på varje sida samt en dubbelriktad körbana för motorfordon i mitten.

Detta kallas bygdeväg och innebär att motorfordon i mittenfilen tillåts att gira in på de röda enkelriktade cykelytorna vid möte, för att sedan lägga sig i mitten igen. Lösningen finns på flera andra platser i Sverige.

Arbetena beräknas pågå över sommaren 2021.

Här kan du läsa mer om projektet.

Senast uppdaterad 31 maj 2021