Sommarboken - läs under sommaren

För barn är det extra viktigt att läsa även under sommarlovet så att de inte tappar i läsning.

Sommarboken är ett samarbete mellan skola, fritids och hemmet på vissa skolor i Sundbybergs stad, så att barn kan läsa hela sommaren. Men även om ditt barn inte är med i projektet kan du läsa med ditt barn och gärna låna böcker på biblioteket.

– Du som förälder är viktig här. Barn som ser sina föräldrar läsa blir intresserade av läsning, säger Marlizia Cortez, språkutvecklare. Du som förälder är en bra modell för barnen. När du läser högt tillsammans med ditt barn utvecklas ditt barns språk.

Barn som läser hemma under sommarlovet behåller sin läskondition och lär sig nya ord. Barn lär sig cirka åtta tusen ord hemma innan de börjar i skolan. Resten lär de sig vid läsning och att prata med andra om vad de har läst. En elev behöver ett ordförråd på cirka 50.000 ord i årskurs 9.

Senast uppdaterad 31 maj 2021