Sundbybergs stad är utvald Pep-kommun

Sundbybergs stad är med i Generation Peps pilotprojekt Pep-kommun.

Generation Pep är en organisation som arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. De flesta barn och unga i Sverige rör sig för lite och äter för dåligt och det finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar.

Generation Pep vill vända utvecklingen genom att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Nu är Sundbybergs stad också med i arbetet med att vända utvecklingen.

Staden kommer tillsammans med fem andra kommuner, en rådgivargrupp och Generation pep arbeta för att stärka det systematiska folkhälsoarbetet. Med ett extra fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn och unga.

Läs mer om Generation Pep på deras hemsida, www.generationpep.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 maj 2021