Följ kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 31 maj. Du kan följa sammanträdet via webben.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 31 maj 2021 Länk till annan webbplats.

Följ webbsändningen

Alla utom presidiet och sekreteraren deltar på distans

Vid sammanträdet kommer endast de förtroendevalda i fullmäktiges presidium att vara på plats i stadshuset. Övriga ledamöter, och tjänstgörande ersättare deltar i fullmäktiges sammanträde på distans.

Tjänstepersoner som medverkar som föredragande under fullmäktiges sammanträde deltar på distans. De tjänstepersoner som behövs för sammanträdets genomförande, det vill säga sekreterare, närvarar dock fysiskt.

Interpellationer besvaras mellan 17.00 och 18.00. Sammanträdet startar klockan 18.00.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga som ställs enligt en särskild ordning, från en förtroendevald till en person med politiskt ansvar för ett visst område.

Senast uppdaterad 26 maj 2021