Vilka av elevernas drömmar ska staden förverkliga i Rissne?

I förmiddags fick sjätteklassarna på Grönkullaskolan reda på vilka drömmar som staden ska förverkliga i Rissne utifrån projektet Mina drömmars Rissne.

Mina drömmars Rissne är ett projekt som utgår från metoden Expertgrupp barn. Metodens syfte är att utifrån ett barnrättsperspektiv arbeta med delaktighet och inflytande. Våra kloka sjätteklassare på Grönkullaskolan har bidragit med flera förslag på hur Rissne kan utvecklas genom att besvara frågan ”Hur ser dina drömmars Rissne ut?”.

Flera idéer, förslag och drömmar kom till ytan och nu har resultatet av vilka drömmar som fått flest röster sammanställts. Sundbybergs stad kommer att förverkliga fem av sjätteklassarnas sju drömmar. Drömmarna som fick flest röster var: lägre basketkorgar, bänk med mobilladdning, badmintonplan, aktiviteter och uppfräschning av basketplan.

Det som ska göras av staden är att lägre basketkorgar ska kompletteras i Rissne. En bänk med mobilladdning ska placeras i samband med en lekpark så att besökarna kan leka och ladda mobilen samtidigt. En badmintonplan som också kan användas som volleybollplan ska byggas på Rissne Ängar, vilket planeras att göras i samband med upprustning av Rissne Ängars lekpark under hösten.

Staden kommer att arrangera fem aktiviteter med 15 deltagande ungdomar i varje grupp mellan vecka 27 och vecka 33 i sommar. Den femte och sista drömmen som ska förverkligas är uppfräschning av basketplanen som finns i närheten av Grönkullaskolan. Basketplanen ska målas om och en ny chillyta tillkommer.

Sundbybergs stad kommer att påbörja arbetet med att förverkliga drömmarna snarast möjligt.

Senast uppdaterad 19 maj 2021