Telefonlinjen Välj att sluta blir nationell

Välj att sluta är en telefonlinje för personer som riskerar att skada någon i nära relation. Telefonlinjen startade som ett pilotprojekt i Stockholm och Skåne. Nu tar telefonlinjen emot samtal från hela Sverige.

För att få stopp på våld i nära relationer behöver personer som utövar våld förändra sitt beteende. Telefonlinjen Välj att sluta är en insats som riktar sig till våldsutövare med syfte att stötta, motivera och vägleda personer som utövar våld i nära relation att söka behandling för sitt beteende.

Telefonlinjen har numret 020–555 666 och bemannas av personal som är vana att prata om våldsproblem. Öppettiderna är måndagar, tisdagar och fredagar klockan 08.30 – 16.00. De som ringer kan vara anonyma. Läs gärna mer om telefonlinjen på valjattsluta.se Länk till annan webbplats..

Sundbybergs stad erbjuder samtalskontakt till personer som utövat våld i nära relation i syfte att våldet ska upphöra. Läs mer här: För dig som använder våld - Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 11 maj 2021