Bild på uppställda cyklar.

Nu börjar årets uppsamling av felparkerade cyklar

Cyklar som parkerats fel eller för länge på samma plats kommer att samlas upp av staden under denna vecka. Om din cykel blivit flyttad hamnar den på stadens uppställningsplats, där du kan hämta ut den.

Felparkerade cyklar flyttas för att öka framkomligheten och frigöra mer plats i cykelparkeringar för aktiva cyklister.

Om din cykel flyttas hamnar den på stadens uppställningsplats. Där förvaras den i max tre månader.

För att få tillbaka din cykel behöver du kontakta samhällsbyggnads-och serviceförvaltningens servicecenter på telefonnummer 08-706 65 00.

Du kvitterar ut cykeln genom att ange

  • märke
  • färg
  • modell (dam/herr)
  • platsen den stod på

Om du har en nyckel kan du också använda den för att bevisa att cykeln är din. De cyklar som inte hämtas ut, skänker vi bort, så de återvinns.

Här kan du läsa mer om felparkerade cyklar och stadens åtgärder.

Senast uppdaterad 11 maj 2021