Frukostmöte för näringslivet

Välkommen till ett frukostmöte, som denna gång kommer att handla om regionala och lokala trender och utveckling!

Den senaste tiden har vi alla på olika sätt drabbats av den situation som råder på grund av pandemin. Men det finns även underliggande trender som påverkar arbetsmarknad, arbetssätt, handel och ekonomisk utveckling.

Hur ser det egentligen ut i stockholmsregionen, och hur påverkas vi av dessa förändringar? Vilka trender ser vi under pandemin, och vilka trender kommer att ta ny fart efter att pandemin är över? På plats den 26 maj är experter från Stockholms handelskammare och Region Stockholm.

Vi kommer också få en presentation av Stockholmbarometern, som publiceras veckan innan.

Medverkande:

  • Stefan Westerberg, chefekonom, Stockholms handelskammare
  • Cecilia Lindahl, Regionplanerare, Region Stockholm
  • Sebastian Glans, Utvecklingsledare, Region Stockholm
  • Stefan Bergström, kommunstyrelsens första vice ordförande, ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden och ordförande i exploaterings och näringslivsutskottet
  • Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande
  • Nico Werge, kommunikations- och näringslivschef (moderator)


Näringslivsfrukosten kommer att genomföras digitalt, via Teams. Till alla anmälda skickas en länk några dagar före evenemanget.

Varmt välkommen!

Klicka här för att anmäla dig! Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 maj 2021