Artillerivägen i Rissne öppnar för busstrafik igen

Måndag 3 maj öppnas Artillerivägen i Rissne åter för busstrafik. Trafiken släpps på i etapper.

Busstrafiken har letts om under de förberedande arbetena för Tvärbanans Kistagren.

Till en början öppnas ett körfält och om några veckor när resterande markarbeten är klara öppnas båda körfälten. Artillerivägen är fortsättningsvis öppen endast för busstrafik.

Mer information om de busslinjer som återgår till ordinarie körväg finns på sl.selänk till annan webbplats.

På sikt öppnas vägen för biltrafik. Gående och cyklister har framkomlighet hela byggtiden.

Läs mer om arbetena i Rissne med anledning av Tvärbanans Kistagren härlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 maj 2021