Kartbild med området markerat.

Förändrade parkeringsregler på delar av Fredsgatan och Fredsgränd 

För att skapa en säkrare trafikmiljö förändras parkeringsreglerna i området. Nya skyltar sätts upp tisdag 27 april.

Området kring Sundbybergs simhall och idrottsplats har en hög efterfrågan på korta parkeringstider för besökare under eftermiddagar, kvällar och helger. Särskilt när det är evenemang på idrottsplatsen eller i simhallen. Det finns samtidigt ett behov av boendeparkering.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden beslutade den 23 februari att parkeringsreglerna behöver förändras så att det blir en högre omsättning på parkeringsplatserna, alltså att det blir lediga platser oftare.

Den planerade parkeringsregleringen förväntas öka tillgängligheten till, och rotationen på, parkeringsplatserna i området runt simhallen. Detta bedöms förbättra trafiksituationen i stort då söktrafiken efter lediga parkeringsplatser bedöms minska och trafiksäkerheten på så vis ökar.

Senast uppdaterad 27 april 2021