Skapande skola-bidrag till förskolor i Storskogen

Skapande skola är ett statsbidrag som ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck blir en självklar del av förskolans aktiviteter.

Storskogens förskolor Lärkan, Vargen och Viggen kommer under våren att samarbeta med Ingrid Olterman dans. Enheten har fokus på hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Bludderblad - Ingrid Olterman DANS

Förskolorna vill tillsammans med Ingrid Olterman undersöka hur dans som konstnärligt uttryck kan öppna upp för nytt tänkande och arbetssätt kring frågor om hållbarhet.

Syftet är att använda dans som ett av de hundra språken i barnens utforskande av världen. Dans ska också vara ett uttryck för hälsa och välbefinnande.

Senast uppdaterad 16 april 2021