Illustration till kampanjen.

Utan-bilen-dealen

Den här veckan tar en Sundbybergsfamilj sig an utmaningen "Utan-bilen-dealen". Under våren kommer de tillsammans med familjer i 19 andra kommuner i Stockholmsregionen byta ut alla bilresor under 1 mil mot cykel. 

Syftet med projektet är att testa på hur vardagspusslet och alla korta resor under 1 mil kan gå ihop utan att använda bilen. De flesta bilresorna vi gör är kortare än 5 km. Dessutom är det vid korta resor bilen förorenar som mest, innan katalysatorn hunnit bli varm. Att välja cykeln för resor under milen är något av det klimatsmartaste man kan göra!

Utan-bilen-dealen finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län. Projektet pågår i 3 månader (april-juni) och under dessa månader kommer det gå att följa en Sundbybergsfamilj, dels här på hemsidan dels på deras instagramkontolänk till annan webbplats.

Läs mer om projektet och följ familjens resa här!

Senast uppdaterad 15 april 2021