Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs till 2025

Regeringen har beslutat att slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

På grund av pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner. Komvux har också till största delen bedrivit distansutbildning. Detta har gjort det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från vuxenutbildningen.

Slutbetyg enligt tidigare regler

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. För elever med äldre betyg har det dock i många fall varit smidigare att få ett slutbetyg eftersom vissa äldre kurser inte kan ingå i en gymnasieexamen.

Under en övergångsperiod kan därför slutbetyg utfärdas enligt äldre regler. Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021, men förlängs nu till och med den 1 juli 2025. Därmed får elever som på grund av pandemin tvingats skjuta upp sina studier eller prövningar längre tid att fullfölja sina studier och få ut ett slutbetyg.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 april 2021