Lärarna Jefferson (Jeff) Castro Chachon, Emelie Wedin och Tomas Lindqvist är representanter för arbetslaget. Rektor Katarina Hjalmar (till höger) är med och gratulerar.

Årets lärare 2020

Varje år uppmärksammas årets lärare i Sundbybergs stad genom ett stipendium. Stipendiet Årets lärare 2020 inom barn- och utbildningsförvaltningen går till ett helt arbetslag på Ängskolan F-6.

Varje elevs behov i centrum

Arbetslaget har skapat ett strukturerat helhetsgrepp kring elevernas skoldag med fokus på trygghet, trivsel och inflytande i lärmiljön.

Genom digitaliseringens möjligheter har arbetslaget bland annat på ett systematiskt sätt kartlagt varje elevs behov ” Så här vill jag ha det i skolan” och på så sätt anpassat undervisningen för varje elevs bästa.

Goda resultat

Med arbetslagets starka fokus på individens möjlighet till utveckling och de resultat som åstadkommits tilldelas arbetslaget Sundbybergs stads lärarstipendium för 2020.

Priset har på grund av den rådande pandemin inte kunnat delas ut som brukligt under innevarande år. Nu skedde överlämningen och gratulationerna digitalt. Grattis!

Senast uppdaterad 31 mars 2021