Gatubelysning mitt på dagen

Måndag 29 mars inleddes vårens kontroll av stadens utebelysning. Det innebär att den kommer vara tänd under dagtid i några veckor framåt.

Kontrollen genomförs av Vattenfall och sker två gånger per år, vår och höst. Dels kontrolleras att ljuskällan fungerar, dels att det inte finns några synliga skador på fundament, belysningsstolpar och armaturer. Detta är anledningen till att gatubelysningen är tänd under dagtid genom hela kontrollperioden, som brukar sträcka sig över 2-3 veckor. Om fel och skador hittas åtgärdas de efter en prioriteringsordning.

Att återkommande säkerställa en fungerande belysning ger ett betydande bidrag till en tillgänglig, attraktiv och trygg stad.

Senast uppdaterad 30 mars 2021