Fullmäktigebeslut 29 mars 2021

På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om slopad avgift och längre säsong för uteserveringar och om nya lokaler i Rissne för S:t Martins gymnasium.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Ärenden och handlingar till kommunfullmäktige 29 mars 2021 Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Slopad avgift och längre säsong för uteserveringar

För att stötta näringslivet i staden som påverkas hårt av rådande pandemi beslutade kommunfullmäktige att tillfälligt ta bort avgiften för uteserveringar i staden.

Uteserveringssäsongen år 2021 har också förlängts och gäller perioden 30 mars 2021 till 15 november 2021. Efter att denna period löpt ut gäller åter den ordinarie avgiften som kommunfullmäktige fastställde den 25 maj 2020.

Diarienummer KS-0235/2021, ärende 87

S:t Martins gymnasium får nya lokaler i Rissne

Kommunfullmäktige har godkänt ett hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Valla Park Holding AB, som innebär att hela S:t Martins gymnasium flyttar till området Valla Park i Rissne.

Diarienummer KS-0766/2020, ärende 91

Nya medborgarförslag

36 medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige. Ett stort antal av dessa handlade om ett beslut om revidering av riktlinjer för barnomsorg i Sundbybergs stad som fattades den 18 december.

Andra förslag gällde bland annat en pulkabacke i Tuvanparken och en pumptrack (en bana för en särskild typ av cyklar) i Milot-området. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 45–80

Svar på medborgarförslag

Fyra medborgarförslag som tidigare lämnats till kommunfullmäktige har nu fått svar. De handlade bland annat om en städdag vid Bällstaån och en fritidsbank för lån av sportutrustning.

Ärende 81–84

Senast uppdaterad 30 mars 2021