Bilden visar karta över berört område.

Nya parkeringsregler för delar av Fredsgatan och Fredsgränd

Den 23 februari beslutade stadsmiljö- och tekniska nämnden om nya parkeringsregler för området. På så sätt skapas en säkrare trafikmiljö. Det blir även en mer rättvis fördelning av de p-platser som finns. De nya reglerna införs 27 april.

Området kring Sundbybergs simhall och idrottsplats har en hög efterfrågan på korta parkeringstider för besökare under eftermiddagar, kvällar och helger. Det finns också ett behov av boendeparkering. Sammantaget innebär det att parkeringsplatserna hela tiden har en hög efterfrågan, vilket leder till en hög konkurrens om dem.

Den planerade parkeringsregleringen förväntas öka tillgängligheten till, och rotationen på, parkeringsplatserna i området runt simhallen. Detta bedöms förbättra trafiksituationen i stort då söktrafiken efter lediga parkeringsplatser bedöms minska och trafiksäkerheten på så vis ökar.

Vad innebär beslutet?

  • Parkeringsavgift för zon C (15 kr/h) införs dygnet runt på Fredsgatans parkeringar mellan simhallen och cirkulationsplatsen samt på parkeringarna vid Fredsgränd/simhallen från och med tisdag 27 april 2021.
  • Parkeringarna tidsregleras till 3 timmar alla dagar mellan 08:00-21:00.
  • Boendeparkering ska gälla på alla dessa parkeringsplatser men med samma tidsreglering som för besöksparkering.
  • Avgiften höjs för de utan boendeparkering från 10 till 15 kr/h och gäller dygnet runt.
  • Med boendeparkering finns möjlighet att använda alla parkeringar i det område tillståndet gäller för, men tidsregleringen måste följas.
  • De som har giltig/betald boendeparkering kan alltså parkera mellan kl 18-11 alla dagar utan att flytta sitt fordon.
  • Om personer med boendeparkering flyttar sitt fordon under dagtid och parkerar på ny plats inom det område tillståndet gäller för, kommer de kunna parkera 3 h även där.
  • Staden vill säkerställa tillgänglighet och framkomlighet och att dessa platser ej används för långtidsparkeringar på helger, eller över längre period även i veckorna.
Senast uppdaterad 16 mars 2021