Nu öppnar vi upp 30 parkeringsplatser

Karta som visar öppnade parkeringsplatser på Järnvägsgatan mellan Starrbäcksgatan och Ursviksvägen.

Klicka på bilden för att förstora.

Den 15 mars öppnar möjligheten för parkering igen på Järnvägsgatan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan. Trafikverket är klara med aktuella arbeten på sträckan och återlämnar ytan tillfälligt till nästa byggetapp. Vi samverkar löpande med Trafikverket för att mildra påverkan i stadsmiljön där det är möjligt.

Genom att införa så kallade vinkelparkeringar på Järnvägsgatans norra sida mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan kan vi göra det möjligt för fler parkerade fordon på en mindre yta. Vinkelparkering är en bra lösning när körbanan är tillräckligt bred och staden ser över om det finns möjlighet för detta på fler platser i och omkring stadskärnan.

Parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade

Mittemot Järnvägsgatan 68 blir de parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade åter tillgängliga. De har under en tid varit flyttade till Ursviksvägen 1, där parkeringsplatserna återgår till ordinarie parkering.

Tillfälliga parkeringar under överskådlig tid

Parkeringarna på sträckan är tillfälliga och i dagsläget är Trafikverkets detaljplanering för nästa byggetapp inte klar. Det betyder att parkeringarna är tillgängliga under överskådlig tid, men som längst tills Trafikverket börjar arbetet med det första tunnelröret, preliminärt 2024.

Stor påverkan under många år framåt

Framkomligheten på Järnvägsgatan kommer att påverkas för alla som bor och verkar i centrala Sundbyberg under många år framåt. Vi informerar löpande i våra kanaler om vad som planeras och pågår, bland annat här på webbplatsen. Tack för din förståelse.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs ut Länk till annan webbplats.

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnan Länk till annan webbplats.

Projekt Sundbybergs nya stadskärna Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 mars 2021