Geoteknisk borrvagn för undersökning av mark.

Borrprover i centrala Sundbyberg

Uppdaterad 5 mars: Som en del i en geoteknisk undersökning kommer staden att ta borrprover i marken i centrala Sundbyberg. Det gör vi för att kunna planera för kommande gator, torg och bebyggelse i Nya stadskärnan. Arbetet beräknas vara klart den 26 mars 2021.

På ett fyrtiotal punkter kommer staden att ta borrprover i marken, det vill säga göra en geoteknisk och miljöteknisk undersökning. Arbetet utförs med en borrbandvagn.

Så påverkas du av arbetet

Arbetet med borrprover bedöms ha liten påverkan på närboende i centrala Sundbyberg.

Våra arbeten sker dagtid

Arbetstider kommer att vara vardagar mellan klockan 08:00-17:00, mellan den 8–26 mars. Arbete vid en undersökningspunkt slutförs vanligen på några timmar.

Arbetet utförs på uppdrag

Provtagningen utförs på uppdrag av stadens entreprenör och är en del i stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnan Länk till annan webbplats.

Projekt Sundbybergs nya stadskärna Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 mars 2021