Nya rekommendationer för besök på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har meddelat att äldre som är vaccinerade kan ta emot besök. Vi avråder därför inte längre från besök på äldreboenden i Sundbybergs stad. Du är välkommen att besöka oss på ett smittsäkert sätt.

Observera att det finns boende och medarbetare på alla boenden som inte är vaccinerade och som fortfarande behöver skyddas från smitta.

Vi vet att även utan symptom kan man vara smittad och sprida smittan vidare. Därför rekommenderar vi att du även fortsättningsvis använder skyddsutrustning under hela ditt besök. Vi följer Region Stockholms riktlinjer för detta.

Detta gäller för besök:

Inför besöket:

  • Kom inte om du är sjuk, inte ens med lindriga symtom.
  • Närstående och boende ansvarar för att begränsa antalet besökare för att undvika trängsel. Vi rekommenderar fortfarande max 2 personer per besök.

När du är på plats:

  • Ring på dörren för att bli insläppt.
  • Tvätta och sprita händerna (det stoppar även andra virus än corona).
  • Ha på dig munskydd under hela besöket. Vi tillhandahåller både munskydd och visir.
  • Alla besök görs i den boendes lägenhet. Gå inte ut i allmänna utrymmen som kök och vardagsrum.
  • Håll avstånd till andra boende och till personalen.
Senast uppdaterad 8 mars 2021