Årsstämma i Sundbybergs stadshus AB

Med anledning av coronaviruset har Sundbyberg stadshus AB beslutat att ställa in den publika årsstämman och i stället enbart hålla årsstämma per capsulam (skrivbordsstämma).

Årsstämma per capsulam, en så kallad skrivbordsstämma innebär att beslut fattas utan att ledamöterna i Sundbybergs stadshus AB:s styrelse möts.

Per capsulam är latin och betyder ”genom en kapsel”. Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts.

Per capsulam-beslut förutsätter att de röstberättigade ombuden är ense. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i protokollet. Därefter cirkuleras protokollet mellan ombuden som skriver under protokollet.

Handlingar

Förslag till dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kommer att finnas tillgängliga på sundbybergstadshusab.selänk till annan webbplats senast den 26 mars 2021.


Sundbyberg i februari 2021

Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB

Senast uppdaterad 26 februari 2021