Dags för Sundbybergs förskoleenkät 2021

Enkäten genomförs för att få ta del av vårdnadshavares upplevelse av förskolan. Det är en viktig del för att förbättra och utveckla förskolans verksamhet.

Enkäten kommer skickas ut via e-post och brev till dig som vårdnadshavare. Både vårdnadshavare på kommunal förskola och fristående förskolor kommer erbjudas deltagande i att besvara enkäten.

Enkäten öppnas digitalt den 1 mars och sista svarsdag är den 28 mars.

Resultaten kommer att redovisas på sundbyberg.se senare under våren.

Senast uppdaterad 17 februari 2021