Bällstaviken - geoteknisk undersökning

Vi planerar undersöka Bällstaviken genom att loda avstånd till botten. Detta är en del i en geoteknisk undersökning som staden utför. Arbetet beräknas genomföras under februari 2021.

En fältundersökning med fokus på geoteknik utförs i Bällstaviken. En lodning genomförs för att få en uppfattning om bottens förutsättningar, det vill säga hur djupt det är på ett antal platser. Arbetet kommer genomföras helgfri vardag mellan klockan 08:00-17:00.

Undersökningen planeras utföras i närtid eftersom väderförhållandena gör att det är enkelt att ta sig ut på isen för provtagning.

Utredningen utförs på uppdrag av staden och är en del i stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna och Trafikverkets infrastrukturprojekt, utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 18 februari 2021