Besöksrutiner på äldreboenden gäller även efter vaccination

Vi får många frågor just nu om vad som gäller när de boende fått vaccin. Vi fortsätter precis som tidigare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver fortsätta följa de allmänna råden ett tag till på grund av att det fortfarande är en stor smittspridning i samhället.

Den som är vaccinerad behöver fortsätta att följa de allmänna råden. Det är viktigt av följande skäl:

  • Det är fortfarande oklart hur länge du har kvar skyddet mot covid-19 efter vaccinationen.
  • Det kan finnas en viss risk att du, trots vaccination, kan bli smittad, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom.

Vi påminner också om att vi i första hand avråder från besök. Ska du besöka någon boende, följ våra rutiner för besök för att minska risken för smittspridning. Nytt från och med 3 februari är att du behöver ha munskydd på dig under hela besöket.

Läs mer om vad som gäller efter vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad besöksrutin (februari 2021)

Vår rutin grundar sig på Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO) som tagits fram av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm.

Med stadens rutiner för besök på äldreboenden kan vi ta emot besök på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Vi avråder dock i första hand från besök på grund av den fortsatt stora smittspridningen i Stockholmsregionen.

Så här gör du vid besök på ett äldreboende under den pågående coronapandemin:

Tänk på detta inför besöket:

Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även vid milda/diffusa symtom och om någon annan i ditt hushåll har symtom. Om du har varit utomlands, avvakta minst en vecka med att göra besök.

  • Närstående och boende ansvarar för att begränsa antalet besökare för att undvika trängsel.
  • Vi rekommenderar max 2 personer per besök.
  • Alla besök görs i den boendes lägenhet. Gå inte ut i allmänna utrymmen som kök och vardagsrum.

Så gör du vid besök:

  • Ring på så blir du insläppt på boendet eller enheten av personalen.
  • Använd den boendes badrum för att tvätta händerna. Torka dem på pappershanddukar.
  • Använd handsprit och munskydd, som finns på varje boende. Vi tillhandahåller även visir.
  • Håll avstånd till den du besöker, till andra boende och personal.
  • Behöver du få kontakt med personal under besöket, använd larmet inifrån lägenheten så kommer vi och hjälper dig.

Om du blir sjuk efter att ha besökt ett äldreboende och har misstänkta symtom på covid-19 är det viktigt att du hör av dig så att en eventuell smittspårning kan göras.

Senast uppdaterad 16 februari 2021