Bullrande arbeten på norra Esplanaden

Arbete med pålkran på Esplanaden.

Trafikverket planerar påbörja pålningsarbete den 15 februari vid Esplanaden 14–16, den östra sidan norr om järnvägsspåren. Arbetet kan upplevas som störande.

Trafikverket planerar utföra pålningsarbeten för grundläggningen av ledningsbryggan inom arbetsområdet mellan den 15 februari och 12 mars. De kan även behöva borra och spräcka berg för grundläggningen.

Detaljerad information om arbetstider hittar du på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se fliken Esplanaden.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnanlänk till annan webbplats

Projekt Sundbybergs nya stadskärna länk till annan webbplats

För frågor om aktuellt arbete

Trafikverkets kontaktcenter 0771–921 921, har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 16 februari 2021