Uttalande från stadens partier om oönskade hembesök

I förra veckan fick ett antal av stadens politiker oannonserade, och av dem oönskade, besök i sina hem från ett opinionsdrivande nätverk. Med anledning av händelsen har gruppledarna för samtliga partier som är representerade i stadens kommunfullmäktige samlats kring ett gemensamt uttalande.

Gemensamt uttalande angående oönskade hembesök hos förtroendevalda:

På torsdagskvällen den 4 februari 2021 gjorde medlemmar från nätverket Ort till Ort oönskade hembesök hos flera förtroendevalda i Sundbyberg. Flera upplevde det som mycket obehagligt och skrämmande. Vi som representanter för Sundbybergs folkvalda politiska partier tar avstånd från denna oacceptabla handling.

Sundbyberg ska vara en trygg, säker och öppen kommun för alla, där vi löser konflikter och meningsskiljaktigheter på demokratisk väg. Som lokalpolitiker har vi fått ett uppdrag i förtroende av Sundbybergs medborgare. Som förtroendevald måste man därför också kunna förväntas vara tillgänglig för medborgarna och ses som en offentlig person.

Alla måste dock respektera att förtroendevalda har ett privatliv och anhöriga som inte är offentliga. Att driva politiska frågor parlamentariskt och genom opinionsbildning är viktigt. Det är genom samtal, politisk debatt och öppenhet som vi förändrar samhället.

Metoder som syftar till att skrämmas eller inskränka privatlivet hör inte hemma i demokratin. I Sundbyberg ska förtroendevalda och anställda kunna utföra sitt uppdrag utan oro för sin eller sina anhörigas säkerhet.

Vi som representanter för Sundbybergs politiska partier vill understryka att det som hänt i Sundbyberg, är oacceptabelt, liksom alltid när hot och trakasserier sker, oavsett sammanhang eller vem som drabbas.

Peter Schilling (S)
Axel Conradi (M)
Moisés Ubeira (V)
Gary Aelius (SD)
Stefan Bergström (C)
Johan Storåkers (L)
Anton Fendert (MP)
Marcus Jonsson (KD)

Senast uppdaterad 11 februari 2021