Karta över pågående projekt i Stora Ursvik

Klicka på bilden för att göra den större.

Sprängningsarbeten i Stora Ursvik

Milstensparken ska färdigställas och produktionen beräknas att starta vecka 6. I anslutning till detta kommer sprängningsarbeten att utföras. När sprängningar kommit igång pågår de i 4-6 veckor framåt.

Milstensparken (nr 10 i kartan ovan) planeras att öppna i maj 2021.

Sprängningar förvarnas alltid med korta tydliga signaler. När faran är över ljuder en lång sammanhållen signal. Vakter som stoppar gångtrafikanter, cyklister och bilar på säkert avstånd kommer att vara utplacerade när sprängningar sker i anslutning till Forskningsringen.

Senast uppdaterad 8 februari 2021