Varför står det byggstaket på Sturegatan?

Sturegatan korsningen Stationsgatan. Trafikverkets arbetsområde är snötäckt.

Trafikverket är nu klara med de mer omfattande arbetena med att förbereda körbanan för dubbelriktad busstrafik på sikt. Det står kvar byggstaket på de platser där det är mindre arbeten kvar att göra såsom plattsättning och de tre nya busshållplatserna. Dessa arbeten är väderberoende och utförs så snart det ges möjlighet.

En del arbete med plattsättning och de nya busshållplatserna kvarstår i gångbanan längs Sturegatan, men det bedöms påverka i liten utsträckning. Dessa arbeten är till viss del väderberoende och kan behöva utföras vid varmare väderlek. Arbetena beräknas klara till juni 2021.

Mer om arbetena på Sturegatan länk till annan webbplatsoch hur de kan påverka dig som bor, verkar eller rör dig i området.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnanlänk till annan webbplats

Projekt Sundbybergs nya stadskärna länk till annan webbplats

För frågor om aktuellt arbete

Trafikverkets kontaktcenter 0771–921 921, har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 5 februari 2021