Esplanaden är enkelriktad

Karta med markering av omledning av trafik norrgående från Esplanaden via Järnvägsgatan, Rosengatan, Sturegatan.

Nyheten uppdaterad 210215
Trafikverket har flyttat arbetsområdet till Esplanaden 14–16.Trafiken påverkas och Esplanaden norr om spåren, mellan Järnvägsgatan och Sturegatan, är enkelriktad södergående. Det vill säga norrgående trafik leds om via Järnvägsgatan, Rosengatan och Sturegatan.

Trafikverket planerar att arbeta med ledningsomläggningar samt bygga ett fundament för den kommande ledningsbryggan i hörnet vid Esplanaden 14. Parkeringsplatser kommer att tas bort tillfälligt. Arbetet på Esplanaden beräknas pågå till och med april 2021.

Ledningsbrygga och tillgänglighetsanpassning av järnvägsövergång

Ledningsbryggan planeras lyftas på plats under påskhelgen 2021, i samband med att tågtrafiken stängs av mellan 1–6 april. Länk till annan webbplats. Under tågavstängningen planerar Trafikverket också att utföra tillgänglighetsanpassningar genom breddning av gångpassagen för att tydligare styra gångflödet och öka säkerheten vid järnvägsövergången.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs ut Länk till annan webbplats.

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnan Länk till annan webbplats.

Projekt Sundbybergs nya stadskärna Länk till annan webbplats.

För frågor om aktuellt arbete

Trafikverkets kontaktcenter 0771–921 921, har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 15 februari 2021