Reviderade riktlinjer för barnomsorg 2021

De nya riktlinjerna innebär bland annat förändringar av allmän förskola samt förändringar i vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa.

Tillämpningarna gällande vistelsetiden för föräldralediga och arbetslösa träder i kraft 2021-05-01, övriga riktlinjer tillämpas från 2021-01-01.

Läs mer om vad de reviderade riktlinjerna för barnomsorg innebär här.

Riktlinjer för barnomsorg 2021 Pdf, 724.3 kB.

Senast uppdaterad 21 januari 2021