Bild över fastigheten.

Klicka på bilden för att göra den större.

Sprängningsarbeten i Ursvik

I januari 2021 inleds sprängningsarbeten i området vid Forskarparken i Ursvik. Det handlar om fastigheten Vaktstugan 3 inför bygget av nya hus.

Det är byggaktören Wåhlins som ansvarar för sprängningsarbetena. De inleds under januari månad 2021 och kommer att pågå under cirka 7 veckor framåt.

Sprängningar förvarnas alltid med korta tydliga signaler. När faran är över ljuder en lång sammanhållen signal. Det kommer även att vara vakter utplacerade som stoppar gångtrafikanter, cyklister och bilar på säkert avstånd.

Senast uppdaterad 4 januari 2021