Årets sundbybergare 2020:
Alla medarbetare i äldreomsorgen!

Årets sundbybergare 2020 är inte som tidigare en enskild person, utan flera. I år tillfaller utmärkelsen nämligen alla de som arbetar inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad, både i kommunala och privata verksamheter. 

Utmärkelsen Årets sundbybergare, som traditionellt delas ut vid stadens stora nationaldagsfirande på Golfängarna, delades i år av förklarliga skäl ut vid en symbolisk ceremoni med få närvarande utanför ett äldreboende i staden.

Onsdagen den 16 december överlämnade Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande, och Axel Conradi (M), oppositionsråd, diplom, blommor och ett konstverk till en representant för alla äldrevårdens hjältar, Birgitta Fahlgren-Sylvén, förvaltningschef vid äldreförvaltningen i Sundbybergs stad. Juryn består av representanter från föreningsliv, näringsliv, stadens förvaltningar och politiska ledning.

Corona-året 2020

2020 kommer att bli ihågkommet som året då coronapandemin präglade livet i hela världen. Sundbyberg var inget undantag. Smittan spred sig tidigt på både äldreboenden och inom hemtjänsten i staden. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgens personal ökade och inför påsken var läget ett tag kritiskt. Tyvärr avled flera äldre sundbybergare, vilket var särskilt smärtsamt eftersom anhöriga inte alltid kunde vaka vid sina närståendes dödsbädd. 

Men läget vände under våren. Personal inom både kommunal och privat äldreomsorg har under året gjort enorma insatser för stadens äldre. med sitt engagemang, sin flexibilitet och uthållighet har personalen gjort livet lite lättare för stadens äldre och deras anhöriga. Utöver den vardagliga omsorgen har medarbetarna till exempel fortsatt anordna ”må bra-aktiviteter” som högläsning och sittgympa som främjar gemenskapen. Man har också firat årets olika högtider så gott man kunnat, lyssnat till konserter med stadens musikterapeuter, och så äntligen under försommaren kunde efterlängtade möten mellan boende och anhöriga äntligen anordnas, vilka var mycket uppskattade, trots plexiglasskivan i mitten. 

Se filmen från året som gått och prisutdelningen

Juryns motivering bakom årets utmärkelse lyder:

2020 kommer för alltid att kommas ihåg som året då coronapandemin drog fram över världen, då spridningen av ett virus påverkade våra liv på ett sätt som ingen av oss har upplevt i modern tid. Hela samhällen stannade upp, ekonomier raserades och de samhällsstrukturer vi är vana vid ska fungera och ta hand om oss i kris tvingades att tömma sina kraftreserver till sista droppen.

Människor insjuknade och många avled till följd av smittan. Den absolut mest utsatta gruppen människor var våra äldre, de som redan var försvagade av ålder och av sjukdomar. De som var i behov av stöd och hjälp i vardagen, redan innan viruset smög sig på.

Förutom själva viruset blev även osäkerheten en ny följeslagare. Kunskapen om virusets smittovägar och symptom var länge låg, och är än idag inte helt tydlig.

Mitt i osäkerheten och allra närmast denna grupp försvagade och utsatta människor fanns hela tiden en grupp medarbetare som fortsatte att gå hem till de äldre, vare sig det handlade om hemtjänst eller särskilda boenden. Som har visat på ett otroligt engagemang och en oerhörd uthållighet och flexibilitet under den extraordinära situation som corona-pandemin innebär. Som har jobbat tillsammans och gjort ovärderliga gemensamma insatser för våra äldre sundybybergare.

Årets sundbybergare år 2020 är inte en enskild person, utan alla de personer som jobbar inom äldreomsorgen i Sundbyberg, såväl inom staden som hos privata samarbetspartners.

Diplom till alla medarbetare i äldreomsorgen

Alla medarbetare inom äldreomsorgen kan hämta ett eget diplom här:

sundbyberg.se/diplom

Senast uppdaterad 22 december 2020