Ytterligare stängningar av idrottshallar för att minska smittspridning

Den 18 december beslutade regeringen och Folkhälsomyndigheten att skärpa restriktionerna och rekommendationerna som ska minska smittspridningen i Sverige. Beslutet innebär bland annat att kommuner ska stänga ner verksamheter som inte är helt nödvändiga att bedriva till och med den 24 januari 2021.

Sundbybergs stad har redan tidigare begränsat tillgängligheten till idrottshallar. Med anledning av de nya restriktionerna har staden nu beslutat om ytterligare stängingar till och med den 24 januari 2021:

  • Idrottshallar, ishallen och simhallen stängs från och med söndagen den 20 december. Yrkesutövande idrottare är undantagna.
  • Utomhusrinkarna stängs från och med den 20 december.
  • Alla omklädningsrum för uteidrotten är stängda.

Utomhusanläggningarna håller öppet för föreningslivet i Sundbyberg, beslut om stängning kan eventuellt komma senare.

De utökade restriktionerna påverkar även bibliotek, fritidsgårdar samt förenings- och samlingslokaler:

  • Biblioteket i Signalfabriken stänger från och med den 21 december.
  • Biblioteket i Hallonbergen centrum har öppet med begränsningar, se bibliotekens egna informationssidor.
  • Fritidsgårdar håller stängt, men har viss verksamhet digitalt och utomhus.
  • Aggregat håller stängt, men har viss verksamhet digitalt och utomhus.
  • Alla förenings- och samlingslokaler håller stäng.
  • Allaktivitetshuset håller stängt.Senast uppdaterad 20 december 2020