Nattarbeten i centrala Sundbyberg

Trafikverket planerar arbeta natt på två platser på Järnvägsgatan mellan den 21–22 december samt på Sturegatan mellan den 22–23 december. Arbetet innebär bland annat att de tar bort avstängningsmaterial.

Järnvägsgatan blir åter enkelriktad

Natten mellan den 21–22 december planerar Trafikverket ta bort avstängningsmaterial och uppdatera trafikskyltning på sträckan mellan Rosengatan och Esplanaden. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 22:00–05:00.

När bussen nu åter trafikerar Sturegatan kommer Järnvägsgatan att återgå till att bli enkelriktad mellan Rosengatan och Esplanaden från och med den 22 december. Vakt kommer finnas på plats i korsningen Järnvägsgatan och Rosengatan, den 22–23 december, för att säkerställa efterlevnad.

Tillfälliga parkeringsytor frigörs

Återflytt av busstrafik innebär även att tillfälliga parkeringar frigörs på sträckan Rosengatan och Esplanaden, från och med den 22 december. Preliminärt leds sedan all busstrafik om från Järnvägsgatan till midsommar 2021, enligt Trafikverket planering.

Rondellen på Järnvägsgatan vid Löfströms allébro

Natten mellan den 21–22 december planerar Trafikverket göra kompletterande asfaltering samt montera skyltar i rondellen. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 22:00–05:00.

Nattarbete på Sturegatan

Natten mellan den 22–23 december planerar Trafikverket ta bort avstängningsmaterial och uppdatera trafikskyltningen på Sturegatan mellan Esplanaden och Råstensgatan. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 22:00–05:00.

En del arbete kvarstår i gångbanan, men det bedöms påverka i liten utsträckning. Dessa arbeten beräknas pågå till och med februari 2021.

Tillfälliga parkeringsytor frigörs

När avstängningarna tas bort kommer parkeringsraden på södra sidan av Sturegatan tillfälligt kunna användas igen fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan. Preliminärt leds all busstrafik om från Järnvägsgatan till midsommar 2021.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Bussarna åter på Sturegatan

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs ut. Länk till annan webbplats.

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnan.

Projekt Sundbybergs nya stadskärna . Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 december 2020