Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Så här arbetar vi inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad för att minska spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Uppdateringar:
1 december: Det tillfälliga besöksstoppet på Sundbybergs stads äldreboenden nu övergår i en stark avrådan.
14 december: Vad gäller för dig som vill bjuda hem en närstående på julfirande? 

Vi avråder från besök på äldreboenden

Vi avråder starkt från besök på äldreboenden i Sundbybergs stad på grund av den stora spridningen i samhället av coronavirus som orsakar covid-19. Alla anhöriga uppmanas att avstå ifrån besök så långt det är möjligt. Ta gärna kontakt med boendet om du är osäker.

Om du behöver besöka anhöriga på ett äldreboende i Sundbyberg, fortsätt vara mycket noga med att följa våra besöksrutiner.

På enheter där det finns bekräftad smitta avråder Smittskydd Stockholm från alla besök.

Läs mer om besöksrutinerna som infördes 1 oktober 2020

Vad händer vid misstänkt smitta?

När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen via Region Stockholm eller via boendets sjuksköterska.

Kunder till hemtjänsten vänder sig till 1177 vårdguiden eller sin vårdcentral vid misstänkt smitta för rådgivning och eventuell testning. Hemtjänsten behandlar alla med misstänkt smitta som smittade vad gäller hygienrutiner.

Vad händer vid bekräftad smitta?

Om någon på ett äldreboende konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner och så långt det är möjligt av samma personal. Så länge personen inte behöver sjukhusvård akut stannar den på boendet och får sin omvårdnad där. Alla boenden har också tillgång till läkare.

På äldreboenden görs också en omfattande smittspårning vid konstaterad smitta. Det är Region Stockholm som ansvarar för den. De kan till exempel besluta om testning av alla boende och all personal på samma våningsplan som den smittade.

Har ni några smittade inom äldreomsorgen?

Smittspridningen ökar i Stockholmsregionen och sedan 8 november har vi återigen bekräftad smitta inom äldreomsorgen.

Vilka boenden är drabbade?

När någon har blivit smittad hör vi av oss direkt till den personens anhöriga. Vi informerar också de som bor på samma avdelning och deras anhöriga. På de avdelningar där det finns smitta avråder Smittskydd Stockholm från besök. Information finns på respektive boende och meddelas anhöriga.

Vi informerar däremot inte allmänt om vilka boenden eller avdelningar det gäller, detta för att smittade personer inte ska gå att identifiera.

Hur undviker ni att smitta sprids?

Alla äldreboenden och hemtjänstutförare har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Stockholm. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de rekommendationer som kommer från Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta.

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk:

  • Personal inom både hemtjänst och äldreboenden använder visir i nära kontakt med boende och kunder, även om det inte finns konstaterad smitta.
  • Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång.
  • Personer på äldreboende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet.
  • Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där. I möjligaste mån får de sin omvårdnad av samma personal. Det gäller både äldreboenden och hemtjänst.
  • Medarbetare uppmanas att göra antikroppstest och erbjuds att göra detta under arbetstid.
  • Riskbedömningar med fokus på smittorisk görs på varje boende.

Vi fortsätter att ta emot nya boende

Vi fortsätter att ta emot personer som blivit beviljade en plats på äldreboende.

Nya personer som flyttar in på äldreboende provtas och behandlas som misstänkt smittade de första 14 dagarna som en ytterligare försiktighetsåtgärd.

Vi arbetar självklart för att minska risken för smittspridning även här genom att hålla isär friska personer och personer med konstaterad smitta. Om det finns smitta på något boende görs individuella bedömningar som utgår både ifrån vilken situation boendet har och vilka behov som finns hos den som behöver flytta in.

Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång?

Vi har säkerställt tillgången på personal och har anställt löpande för att täcka upp behoven. Om du är intresserad av att jobba inom äldreomsorgen hittar du lediga jobb på sundbyberg.se/ledigajobb

Tillgången till material och skyddsutrustning är också viktig. Staden har ett beredskapslager som räcker i cirka en månad. Utöver det köper varje enhet in skyddsutrustning efter behov.

Senast uppdaterad 12 januari 2021