Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Så här arbetar vi inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad för att minska spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Uppdateringar:
Mars 2021: Personalvaccinationen är pausad
Februari 2021: Vi tar bort avrådan från besök
Uppdatering av besöksrutiner – använd munskydd
Januari 2021: Vaccinering har påbörjats

Vi avråder inte längre från besök på äldreboenden

Vi har nu tagit bort avrådan från besök på äldreboenden i Sundbybergs stad. Vi välkomnar besökare på ett smittsäkert sätt.

När du besöker anhöriga på ett äldreboende i Sundbyberg, fortsätt följa våra besöksrutiner.

Uppdatering av besöksrutinerna

Från och med februari ska besökare ha munskydd på under hela besöket. Det gäller tills vidare. Tänk på att inte alla äldre och medarbetare på våra boenden är vaccinerade och även fortsatt behöver skyddas mot smitta.

Läs mer om våra uppdaterade besöksrutiner

Vaccinering av äldre på särskilda boenden genomförd, vaccinering av medarbetare har pågått men är pausad

I dagarna före nyår fick de äldre på äldreboenden som tackat ja till vaccin ta sin första dos vaccin mot covid-19. Den andra dosen gavs under vecka 3 och 4. Den som flyttar till ett äldreboende får erbjudande om vaccinering efter inflyttningen.

Medarbetare inom äldreomsorgen har också fått erbjudande om vaccinering via sin arbetsgivare. Vaccineringen av medarbetare har skett löpande från och med januari 2021, men är tillfälligt pausad av regionen på grund av att äldre nu prioriteras när vaccintillgången är begränsad.

Läs mer om den nya prioriteringen av vaccin på Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Även hemtjänstkunder med omsorgsinsatser får förtur till vaccinering. De får erbjudandet via sin hemtjänstutförare och det är sedan den vårdcentral man är listad vid som sköter vaccineringen. Läs mer om erbjudandet här.

Vad händer vid misstänkt smitta?

När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen via Region Stockholm eller via boendets sjuksköterska.

Kunder till hemtjänsten vänder sig till 1177 vårdguiden eller sin vårdcentral vid misstänkt smitta för rådgivning och eventuell testning. Hemtjänsten behandlar alla med misstänkt smitta som smittade vad gäller hygienrutiner.

Vad händer vid bekräftad smitta?

Om någon på ett äldreboende konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner och så långt det är möjligt av samma personal. Så länge personen inte behöver sjukhusvård akut stannar den på boendet och får sin omvårdnad där. Alla boenden har också tillgång till läkare.

På äldreboenden görs också en omfattande smittspårning vid konstaterad smitta. Det är Region Stockholm som ansvarar för den. De kan till exempel besluta om testning av alla boende och all personal på samma våningsplan som den smittade.

Har ni några smittade inom äldreomsorgen?

Så länge det finns smittspridning i Stockholmsregionen påverkas även äldreomsorgen, men i takt med att kunder/boende och medarbetare blir vaccinerade så minskar smittan.

Under hösten 2020 har vi haft relativt få fall av covid-19 inom äldreomsorgen i Sundbyberg och i inledningen av 2021 har smittspridningen inom äldreomsorgen fortsatt varit på en mycket låg nivå med enstaka fall.

Vilka boenden är drabbade?

När någon har blivit smittad hör vi av oss direkt till den personens anhöriga. Vi informerar också de som bor på samma avdelning och deras anhöriga. På de avdelningar där det finns smitta avråder Smittskydd Stockholm från besök. Information finns på respektive boende och meddelas anhöriga.

Vi informerar däremot inte allmänt om vilka boenden eller avdelningar det gäller, detta för att smittade personer inte ska gå att identifiera.

Hur undviker ni att smitta sprids?

Alla äldreboenden och hemtjänstutförare har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Stockholm. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de riktlinjer som kommer från Region Stockholm/Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta.

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk:

  • Personal inom både hemtjänst och äldreboenden använder skyddsutrustning (munskydd och visir) i nära kontakt med boende och kunder, även om det inte finns konstaterad smitta.
  • Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång.
  • Personer på äldreboende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet.
  • Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där. I möjligaste mån får de sin omvårdnad av samma personal. Det gäller både äldreboenden och hemtjänst.
  • Vid konstaterad smitta görs en omfattande smittspårning via Smittskydd Stockholm.
  • Riskbedömningar med fokus på smittorisk görs på varje boende.

Vi fortsätter att ta emot nya boende

Vi fortsätter att ta emot personer som blivit beviljade en plats på äldreboende.

Nya personer som flyttar in på äldreboende provtas och behandlas som misstänkt smittade de första 14 dagarna som en ytterligare försiktighetsåtgärd.

Vi arbetar självklart för att minska risken för smittspridning även här genom att hålla isär friska personer och personer med konstaterad smitta. Om det finns smitta på något boende görs individuella bedömningar som utgår både ifrån vilken situation boendet har och vilka behov som finns hos den som behöver flytta in.

Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång?

Vi har säkerställt tillgången på personal och har anställt löpande för att täcka upp behoven. Om du är intresserad av att jobba inom äldreomsorgen hittar du lediga jobb på sundbyberg.se/ledigajobb

Tillgången till material och skyddsutrustning är också viktig. Staden har ett beredskapslager som räcker i cirka en månad. Utöver det köper varje enhet in skyddsutrustning efter behov.

Senast uppdaterad 22 mars 2021