Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Så här arbetar vi inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad för att minska spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Uppdaterad 1 juli 2021: Det här gäller när åtgärderna mot covid-19 anpassas till en succesivt minskad smittspridning.

Från den 1 juli sker fler lättnader i coronarestriktionerna i Sverige, men vi vill påminna om att smitta fortfarande finns i samhället och att flera av våra tidigare rutiner fortfarande gäller.

Våra träffpunkter fortsätter att ha aktiviteter utomhus och dagverksamheten för personer med demenssjukdomar är stängd. Läs mer under respektive verksamhet, se Stöd Omsorg/Äldre

Välkommen att besöka våra äldreboenden på ett smittsäkert sätt

När du besöker anhöriga på ett äldreboende i Sundbyberg, fortsätt följa våra besöksrutiner. De fortsätter att gälla även efter 1 juli 2021.

Vi avråder inte från besök på äldreboenden i Sundbybergs stad., utan välkomnar besökare på ett smittsäkert sätt.

Från och med februari ska besökare ha munskydd på under hela besöket. Det gäller tills vidare. Tänk på att inte alla äldre och medarbetare på våra boenden är vaccinerade och även fortsatt behöver skyddas mot smitta.

Våra medarbetare fortsätter att bära munskydd och visir vid nära kontakt med boende och kunder, enligt rekommendationen från Region Stockholm.

Läs mer om våra besöksrutiner

Vaccinering av äldre på särskilda boenden genomförd

I dagarna före nyår fick de äldre på äldreboenden som tackat ja till vaccin ta sin första dos vaccin mot covid-19. Den andra dosen gavs under vecka 3 och 4. Den som flyttar till ett äldreboende får erbjudande om vaccinering efter inflyttningen.

Nu kan de flesta hemtjänstkunder och medarbetare boka via allmänhetens spår, se information på 1177.se om att boka vaccinering Länk till annan webbplats..

Vad händer vid misstänkt smitta?

När en person på ett äldreboende misstänks ha covid-19 är det boendets sjuksköterska som gör en första bedömning. Efter ordination av läkare testas sedan personen via Region Stockholm eller via boendets sjuksköterska.

Kunder till hemtjänsten vänder sig till 1177 vårdguiden eller sin vårdcentral vid misstänkt smitta för rådgivning och eventuell testning. Hemtjänsten behandlar alla med misstänkt smitta som smittade vad gäller hygienrutiner.

Vad händer vid bekräftad smitta?

Om någon på ett äldreboende konstateras vara smittad av covid-19 vårdas den personen enligt särskilda rutiner och så långt det är möjligt av samma personal. Så länge personen inte behöver sjukhusvård akut stannar den på boendet och får sin omvårdnad där. Alla boenden har också tillgång till läkare.

På äldreboenden görs också en omfattande smittspårning vid konstaterad smitta. Det är Region Stockholm som ansvarar för den. De kan till exempel besluta om testning av alla boende och all personal på samma våningsplan som den smittade.

Har ni några smittade inom äldreomsorgen?

Så länge det finns smittspridning i Stockholmsregionen påverkas även äldreomsorgen, men i takt med att kunder/boende och medarbetare blir vaccinerade så minskar smittan. Det kan däremot förekomma smittoutbrott även bland vaccinerade, därför är det fortsatt viktigt att följa rekommendationer och råd.

Under hösten 2020 har vi haft relativt få fall av covid-19 inom äldreomsorgen i Sundbyberg och i inledningen av 2021 har smittspridningen inom äldreomsorgen fortsatt varit på en mycket låg nivå med enstaka fall.

Vilka boenden är drabbade?

När någon har blivit smittad hör vi av oss direkt till den personens anhöriga. Vi informerar också de som bor på samma avdelning och deras anhöriga. På de avdelningar där det finns smitta avråder Smittskydd Stockholm från besök. Information finns på respektive boende och meddelas anhöriga.

Vi informerar däremot inte allmänt om vilka boenden eller avdelningar det gäller, detta för att smittade personer inte ska gå att identifiera.

Hur undviker ni att smitta sprids?

Alla äldreboenden och hemtjänstutförare har sedan tidigare tydliga rutiner för hygien som alla medarbetare fått utbildning i och följer. Rutinerna gäller för hela Region Stockholm. Rutinerna gäller allt ifrån arbetskläder till skyddsutrustning. Vi följer noga de riktlinjer som kommer från Region Stockholm/Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för detta.

Coronaviruset sprids framförallt genom hostningar och nysningar och kontakt mellan personer. Vi gör allt för att minimera denna risk:

  • Personal inom både hemtjänst och äldreboenden använder skyddsutrustning i nära kontakt med boende och kunder, även om det inte finns konstaterad smitta.
  • Personal får inte arbeta vid minsta tecken på symtom. Blir man sjuk under arbetsdagen går man hem på en gång.
  • Personer på äldreboende som känner sig sjuka ska hålla sig på sitt rum/i sin lägenhet.
  • Personer med konstaterat smitta stannar på sina rum/i sina lägenheter och får all omvårdnad där. I möjligaste mån får de sin omvårdnad av samma personal. Det gäller både äldreboenden och hemtjänst.
  • Vid konstaterad smitta görs en omfattande smittspårning via Smittskydd Stockholm.
  • Riskbedömningar med fokus på smittorisk görs på varje boende.

Vad gör ni för att säkerställa att verksamheten kan vara igång?

Vi har säkerställt tillgången på personal och har anställt löpande för att täcka upp behoven. Om du är intresserad av att jobba inom äldreomsorgen hittar du lediga jobb på sundbyberg.se/ledigajobb

Tillgången till material och skyddsutrustning är också viktig. Staden har ett beredskapslager som räcker i cirka en månad. Utöver det köper varje enhet in skyddsutrustning efter behov.

Senast uppdaterad 1 juli 2021