Geoteknisk borrvagn för undersökning av mark.

Borrprover tas i marken i Duvmossen

Som en del i en geoteknisk undersökning kommer staden under en veckas tid att ta borrprover i marken i Duvmossen. Arbetet beräknas vara klart den 22 december 2020.

Senast uppdaterad 14 december 2020