Distansundervisning på högstadiet

Smittskydd Stockholm rekommenderar att länets högstadier går över till distansundervisning de sista skoldagarna innan juluppehållet. Så här gör Sundbybergs stad:

Stadens skolor går under måndagen den 14 december över till distansundervisning för årskurserna 7-9. Av praktiska skäl sker det på olika sätt i de olika skolorna.

  • Ängskolan går över till distansundervisning helt och hållet från och med måndagen, och eleverna ska alltså inte komma till skolan. Eleverna kan under dagen ta med sig egen matlåda för att hämta mat i skolbespisningen.

  • Grönkullaskolan ber eleverna att komma till skolan på måndagmorgonen. Under förmiddagen får eleverna instruktion om hur distansundervisningen kommer att fungera. De äter sedan mat i bespisningen innan de går hem.

Resterande skoldagar under veckan kan alla elever hämta mat i egen matlåda.De elever som har behov av stöd eller av olika orsaker inte har möjlighet att studera på distans kan komma till sin skola och sköta sina distansstudier därifrån. Personal finns på plats för att stötta eleverna och även för att kunna samtala med elever som har behov av det.

Särskolan går inte över till distansundervisning.

Elever och vårdnadshavare har fått information direkt från staden.

Senast uppdaterad 15 december 2020