Fler möjligheter att idrotta för unga i åldern 16-20 år

Det allvarliga smittläget gör att stadens simhallar och gym håller stängt, med vissa undantag. Från och med den 14 december erbjuder Sundbybergs stad fler möjligheter för idrottsrörelsen att bedriva verksamhet för barn och unga, framför allt utomhus, och utökar även möjligheterna för unga i åldern 16-20 år att idrotta.

Stadens simhallar och gym håller fortsatt stängt för allmänheten, men är tillsvidare öppna för föreningslivet, simskola och skolans verksamhet dagtid.

Fler idrottsmöjligheter för ungdomar 16–20 år

Utifrån myndigheternas nya rekommendationer, som gäller från den 14 december, erbjuder staden möjlighet att boka föreningsaktiviteter för unga i åldern 16–20 år. För den åldersgruppen rekommenderas dock starkt att verksamheten bedrivs utomhus.

För vuxna är verksamhet fortsatt stängd, och det är därför inte möjlig att boka stadens idrottsanläggningar för den gruppen. Yrkesverksamma elitidrottare är undantagna.

Många möjligheter att träna utomhus

För alla åldersgrupper gäller att man bör träna utomhus i största möjliga mån. Och det finns många möjligheter: i parker, i skogen, på utegym och andra aktivitetsytor som staden erbjuder.

Staden erbjuder nu också fler alternativ med upplysta planer kvällstid och har en ambition att vid snöfall snöröja ytterligare planer som aktivitetsyta för all typ av träning.

Aktuella beslut gäller från den 14 december 2020 och tills vidare.

Senast uppdaterad 11 december 2020