Bussarna åter på Sturegatan från 13 december 2020. Då kan du även använda hållplats Stationsgatan som vanligt.

Bussarna åter på Sturegatan

Vid lucia, den 13 december, börjar bussarna åter trafikera Sturegatan i västlig riktning. Bussarna stannar då vid hållplats "Stationsgatan" på Sturegatan igen.

Trafikverket har förberett Sturegatans körbana för den planerade dubbelriktade busstrafiken samt byggt kompletterande busshållplatser under hösten. En del arbete kvarstår i gångbanan, men det bedöms påverka i liten utsträckning.

Den dubbelriktade busstrafiken på Sturegatan kommer preliminärt att starta till midsommar 2021 enligt Trafikverkets planering.

Tillfälliga parkeringsytor tillgängliga

I slutet av december beräknas större delen av Trafikverkets arbeten på Sturegatan vara klar. Då kommer parkeringsraden på södra sidan av Sturegatan tillfälligt kunna användas igen fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan.

Dubbelriktad busstrafik på Järnvägsgatan upphör

När bussen inte körs i båda riktningarna på Järnvägsgatan längre, kommer parkeringsraden på norra sidan av Järnvägsgatan att tillfälligt kunna användas igen mellan Esplanaden och Rosengatan. Preliminärt frigörs de tillfälliga parkeringsplatserna vid årsskiftet.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Arbeten på Sturegatan.

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs ut. Länk till annan webbplats.

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnan.

Projekt Sundbybergs nya stadskärna . Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 december 2020