Vi avråder från besök på äldreboenden

En fortsatt avrådan från alla besök på äldreboenden i Sundbybergs stad gäller efter att det tillfälliga besöksstoppet upphört.

Avrådan beror på den stora spridningen i samhället av coronavirus som orsakar covid-19. Avstå ifrån besök så långt det är möjligt. Ta gärna kontakt med boendet om du är osäker.

Om du behöver besöka anhöriga på ett äldreboende i Sundbyberg, fortsätt vara mycket noga med att följa våra besöksrutiner.

På enheter där det finns bekräftad smitta avråder Smittskydd Stockholm från alla besök.

Läs mer: Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Senast uppdaterad 3 december 2020