Funktionsrättsrådet samlade på plats och digitalt

Nytt handslag med funktionsrättsorganisationer

Staden har undertecknat ett nytt handslag med funktionsrättsorganisationer i Sundbyberg. Det skrevs på den 3 december, på FN:s internationella funktionshinderdag.

Handslaget gäller år 2021 till 2024. Varje år skapas en aktivitetsplan utifrån handslagets alla utvecklingsområden. Den tas fram i samverkan med stadens funktionsrättsråd och tjänstepersoner från alla förvaltningar.

Sundbyberg ska vara en stad för alla. Genom handslaget sätter staden upp mål för hur vi vill öka tillgängligheten på olika områden, samtidigt som vi knyter till oss dem som berörs på ett särskilt sätt av funktionsrättsfrågor.

Handslaget utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen de kommande åren tar hjälp av Sveriges nationella mål för funktionshinderspolitiken och Agenda 2030.

De sex utvecklingsområden som tas upp i handslaget är:

  • Rätten till självständigt liv
  • Arbete och sysselsättning
  • Information och kommunikation
  • Ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande
  • Den fysiska planeringen
  • En utvecklande fritid

Syftet med handslaget är att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige godkände det nya handslaget den 23 november och det undertecknades den 3 december 2020 av kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) tillsammans med Seppo Poutanen, Hjärt- och lungföreningen och Walle Söderholm, Synskadades Riksförbund.

På distans närvarade även Veronica Kallander, ordförande i stadens råd för funktionsrättsfrågor och Yvonne Björkman DHR (Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet) som även ska underteckna dokumentet.

Senast uppdaterad 7 december 2020