Kranbil kommer att stå i körbanan på Esplanaden mellan Sturegatan och Järnvägsgatan den 2 december 2020.

Kranbil på Esplanaden och nattarbete på Stationsgatan

Trafikverket planerar arbeta på Stationsgatan natten till 2 december. Framkomligheten på norra Esplanaden är begränsad dagtid onsdag den 2 december.

Trafikverket planerar arbeta natt med att koppla om avloppsledningen i Stationsgatan. Arbetet utförs mellan den 1–2 december klockan 22–05. Arbeten med avloppsledning på Stationsgatan sker nattetid för att det är lägre belastning på avloppsnätet då. De som berörs ska ha fått portanslag om Trafikverkets arbeten i sin port.

Begränsad framkomlighet på norra Esplanaden

Trafikverket planerar att lyfta en ledningskammare på plats vid Esplanaden 13. Arbetet innebär att en kranbil kommer att stå mitt i körbanan den 2 december klockan 10–14. All typ av trafik regleras med flaggvakter och busstrafikens framkomlighet prioriteras i första hand.
Både järnvägskorsning och trafikkorsning kommer att ha flaggvakter på plats. Fordon som kör över spåren kommer att prioriteras framför trafik från Järnvägsgatan. Var vänlig välj annan väg om möjligt.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs ut Länk till annan webbplats.

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnan

Projekt Sundbybergs nya stadskärna Länk till annan webbplats.

För frågor om aktuellt arbete

Trafikverkets kontaktcenter 0771–921 921, har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 1 december 2020