Startskott för dialog med sikte på en bättre livsmiljö Rissne

I dagarna inleder staden ett dialogarbete i Rissne för att tillsammans med de som bor och verkar i stadsdelen skapa en bättre livsmiljö. Det handlar inledningsvis om digitala intervjuer för att samla in tankar och åsikter från så många olika människor som möjligt i stadsdelen.

Intervjusvaren kommer tas vidare till en dialog mellan medborgare, politiker och tjänstepersoner i staden, under våren 2021. Arbetet ska leda till konkreta förslag som går att genomföra för att förbättra livsmiljön i Rissne.

Dialogen är en del i Samverkan i Rissne, som är en långsiktig samverkan mellan staden, Förvaltaren och lokalpolisen i Solna/Sundbyberg som inleddes våren 2019.

Vill du bli intervjuad eller delta i dialogen?
Kontakta dialog@sundbyberg.se

Vad är Samverkan i Rissne?
Sedan hösten 2019 har Sundbybergs stad, Förvaltaren och lokalpolisområde Solna/Sundbyberg samverkat med det övergripande och långsiktiga målet att ”alla barn ska klara sin skolgång”. Det handlar om ett strukturerat och arbete med ett 15 års-perspektiv.

Läs mer om Samverkan i Rissne här.

Senast uppdaterad 23 november 2020