Övergångsstället vid Sturegatan kommer att flyttas i sidled då och då under pågående arbete.

Förändrad framkomlighet korsningen Sturegatan–Stationsgatan

Uppdaterad information: 18 december 2020

Till slutet av april 2021 kommer framkomligheten från Sturegatan till södra delen av Stationsgatan att påverkas lite då och då. Trafikverket kommer att arbeta med ledningar i gatan.

Placering av övergångsställe i korsningen Sturegatan–Stationsgatan kommer att variera mellan flera närliggande lägen. Det ska vara framkomligt för gående och för transport till fastigheter. Hänvisning av gående sker med skyltning. Arbetet beräknas pågå till slutet av april 2021.


Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs ut Länk till annan webbplats.

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnan

Projekt Sundbybergs nya stadskärna Länk till annan webbplats.

För frågor om aktuellt arbete

Trafikverkets kontaktcenter 0771–921 921, har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 18 december 2020