Sundbybergs vuxenutbildning prisas för sin undervisning

Sundbybergs vuxenutbildning tilldelas priset Europeisk kvalitetsutmärkelse 2020 för sin språkundervisning Öppen klass.

Bidraget från Sundbybergs vuxenutbildning är projektet "Öppen klass - ett nytt sätt att lära sig svenska som andraspråk”. Utmärkelsen tillkännagavs under Språklärargalan som sändes digitalt av Skolverket den 12 november och är ett av fyra projekt i Sverige som belönas med 25 000 kronor som fortsatt stöd till projektet.

– Detta är ett projekt som visar på hur man kan utveckla undervisningen i svenska som andraspråk, för att tillmötesgå elevernas behov av språkutveckling och individanpassning - på en och samma gång, säger Eva Engdell, Skolverket.

Projektet innebär att eleverna kan förena undervisning med praktik och yrkesliv och utvecklar undervisningen för både nuvarande och framtida elevers skull.

– Stort grattis till mina medarbetare Irina, Therese och Helena som genom sitt engagemang, hårt arbete och nytänkande har lyckats skapa nya möjligheter för våra elever att delta i undervisningen, säger Patricia Lendenius, biträdande rektor på Sundbybergs vuxenutbildning.

Senast uppdaterad 18 november 2020