Nattarbeten i centrala Sundbyberg

Trafikverket planerar arbeta natt på ett antal platser i centrala Sundbyberg mellan 23–25 november samt 1–2 december.

Arbeten på Esplanaden behöver ske nattetid för att berörd infart ska vara tillgänglig. Pågående arbeten på Sturegatan fortsätter i nästa etapp och nya arbetsområden placeras ut nattetid. Arbeten med avloppsledning på Stationsgatan sker nattetid för att det är lägre belastning på avloppsnätet då.

Nattarbete på Esplanaden 11–13

Nattarbete planeras utanför infarten till Esplanaden 11-13.

Trafikverket planerar att arbeta natt den 23–25 november mellan klockan 22:00-05:00. Arbetet sker framför infarten mellan Esplanaden 11–13, där de ska lägga rör och lägga om ledningar. Infarten kommer vara tillgänglig dagtid. De som berörs ska ha fått portanslag om Trafikverkets arbeten i sin port.

Arbeten på Järnvägsgatan och Esplanadenlänk till annan webbplats

Nattarbete på Sturegatan

Karta över Trafikverkets arbetsområden på Sturegatan, etapp två.

Trafikverket planerar att starta nästa etapp av pågående breddning av Sturegatan natten mellan den 24–25 november mellan klockan 22:00-05:00. Det innebär att de kommer att flytta en del avstängningsmaterial på Sturegatan till området mellan Rosengatan–Brunnsgatan. Arbetet utförs under nattetid, för att störa trafiken så lite som möjligt. De som berörs ska ha fått portanslag om Trafikverkets arbeten i sin port.

Arbeten på Sturegatanlänk till annan webbplats

Nattarbete på Stationsgatan

Trafikverket utför nattarbete på Stationsgatan, Sundbyberg.

Trafikverket planerar att arbeta på Stationsgatan natten mellan den 1–2 december mellan klockan 22:00-05:00. De kommer arbeta med att koppla om avloppsledningen. Arbetet ska inte påverka avloppsnätet. De som berörs kommer få portanslag om Trafikverkets arbeten i sin port.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna.

Pågående byggarbeten i Nya stadskärnan

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

För frågor om aktuella arbete

Trafikverkets kontaktcenter 0771–921 921, har öppet dygnet runt.

Senast uppdaterad 17 november 2020