Nya cykelbanor på Bällsta bro byggs 2021

Bällsta bro är en viktig länk mellan Sundbyberg och Stockholm och är en del i ett regionalt cykelstråk i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister ska Sundbybergs stad och Stockholms stad tillsammans bygga cykelbanor på bron. Preliminär byggstart är satt till nästa år.

Cykelbanor i båda riktningarna på bron

I enlighet med vårt mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster. planerar vi att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten på Bällsta bro. Idag sker cykling bland bilarna och i vissa fall även på gångbanan. Tillsammans med Stockholms stad ska vi därför bygga nya cykelbanor i båda riktningar på bron. Cykelbanorna ska också anslutas till befintlig cykelinfrastruktur i korsningarna på båda sidorna av bron.

Detta ska göras

Bällsta bro har idag fyra körfält för motorfordon med bland annat busstrafik. I området passerar också tvärbanan som är prioriterad i trafiksignalerna. Utredningsarbeten och analyser visar att alla körfält behövs för att inte skapa långa köer i området. Därför kommer de behållas, men smalnas av för att rymma cykelbanorna. Även gångbanorna ska smalnas av något. Räcket på bron ska också målas om.

Befintliga belysningsstolpar ska tas bort i området och ersättas av ny belysning som är spänd på linor över vägen. Den nya belysningen ska ge ökad upplevd trygghet och bidra till att binda ihop Sundbyberg och Stockholm.

Preliminär byggstart 2021

Utredningsarbete och trafikanalyser har pågått under flera år, bland annat för att säkerställa att påverkan på busstrafiken blir så liten som möjligt. Byggstart planeras preliminärt till sommaren 2021.

Senast uppdaterad 16 november 2020