Tillfälligt besöksstopp på Sundbybergs stads äldreboenden

Från den 16 till 30 november 2020 gäller ett tillfälligt besöksstopp på Sundbybergs stads äldreboenden.

Beslutet om besöksstopp fattades av ordföranden för äldrenämnden i Sundbybergs stad den 13 november 2020. Det grundar sig på att smittspridningen av coronavirus har ökat kraftigt i Stockholmsområdet och att sociala kontakter medför risk för att smitta sprids. Beslutet gäller stadens äldreboenden i egen regi och Ekhöjden.

Besöksstoppet är till för att skydda dem som bor på äldreboende, som är en riskgrupp för nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Beslutet kan komma att förlängas beroende på hur smittspridningen i regionen utvecklas.

Äldreboenden kan göra undantag från besöksstoppet om det finns särskilda skäl. Du som vill besöka en närstående på ett boende, ta kontakt med boendet för en bedömning av om och hur besök kan göras.

Se även Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Senast uppdaterad 19 november 2020