Vi avråder från besök på äldreboenden

På grund av den ökande smittspridningen av coronavirus i regionen avråder vi nu från besök på äldreboenden i Sundbybergs stad.

Avrådan kommer från stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), förvaltningschefen på äldreförvaltningen samt utförarchefen för äldreboenden i stadens regi.

Även Folkhälsomyndigheten råder alla att undvika kontakt med personer som inte är i samma hushåll, i de lokala allmänna råden för Region Stockholm Länk till annan webbplats..

Det här gäller för besök på äldreboenden

Avstå ifrån besök så långt det är möjligt.

Om du är osäker på hur du ska göra, ta gärna kontakt med boendets enhetschef eller sjuksköterskan på enheten där din närstående bor. Vi hjälper dig att hitta en alternativ lösning om det behövs.

Det går även att göra videosamtal för att fortsätta hålla kontakten på ett säkert sätt. Boendet hjälper dig och din närstående att få kontakt.

Om du behöver besöka en närstående på ett äldreboende i Sundbyberg, fortsätt vara mycket noga med att följa våra besöksrutiner.

På enheter där det finns bekräftad smitta avråder Smittskydd Stockholm från alla besök. Anhöriga får information direkt av boendet om det finns bekräftad smitta på våningsplanet där en närstående bor.

Läs mer om hur vi hanterar coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen

Senast uppdaterad 19 november 2020